Töökoht,
kus peresõbralikkus on sama loomulik nagu arenduses agiilsus.

arrow left Loe Fujitsu tööandja lugu
infinity logo
background infinity logo

Pakume lisa puhkusepäevi

Alates teisest tööaastat võimaldame oma töötajatele 7 kalendripäeva lisapuhkust.

sulge

Pakume tervise/spordikompensatsioon või tervise kindlustust

Fujitsu toetab tervislike eluviise ja töötajate vaimset tervist. Pakume töötajatele tervise- ja spordikompensatsiooni, mis toetab trenni tegemist ning muid terviseprotseduure, et püsida alati terve. Tervise kompensatsiooni asemel on võimalik valida ka Confido tervisekindlustus.
Lisaks on meil iga aasta tervisekuu, mille seminarid toetavad töötajate füüsilise ja vaimse tervise arengut.
sulge

Haiguspäevade hüvitamine

Meil on töötajat soosiv haiguspäevade hüvitamise süsteem.

sulge

Lemmikloomad on teretulnud

Hästi kasvatatud lemmikloomad on meie arvates imelised stressileevendajad ja kontorisse alati teretulnud.

sulge

Pakume kaugtöö kompensatsiooni

Fujitsu toetab paindlikku töökorraldust ning pakub kaugtööd rakendavatele töötajatele kodukontori ülesseadmise kompensatsiooni või igakuist interneti hüvitist.

sulge

Töö- ja eraelu tasakaal

Meil on hästi väljatöötatud kaugtöö kultuur ja -tugi ning oleme ka tööaja suhtes panindlikud.

sulge

Hea asukohaga kontorid

Tallinnas Ülemistel Alma Tominga rohehoones või Akadeemia teel ja Tartus Tasku keskuses.

sulge

Aktiivsed meeskonnad ning lõbusad meeskonna üritused

Meie ettevõttes on „teeme ära“ suhtumisega Brändisaadikute, Mitmekesisuse ja kaasamise ning Firmaspordi meeskonnad – oled väga teretulnud liituma.
Oled alati oodatud osalema meeldejäävatel meeskonnaüritustel ning ettevõtte ülesel ülipidulikul talvepeol.
sulge

Miks on Fujitsus hea töötada?

Lisapuhkus
Tervisekompensatsioon
Haiguspäevade hüvitamine
Lemmikloomad on teretulnud
Kaugtöö kompensatsioon
Töö- ja eraelu tasakaal
Hea asukohaga kontorid
Meeskonnad ja üritused
logod

Meie meeskonnad

Fujitsu Estonia tarkvara osakonnas töötab üle 70 spetsialisti. Pakume avaliku sektori asutustele vastavalt nende soovidele arendatud unikaaltarkvara. Ettevõtted ja riigiasutused saavad meilt ka erinevaid toote- ja veebipõhiseid tarkvaralahendusi nagu näiteks Fujitsu Persona, Microsoft Dynamics Business Central, dokumendiarhiivi halduslahendus CaseM, projektijuhtimise töövahend C7 ja töökäskude haldusvahend Service Now.

Avalik sektor

Tiimi suurus:
Koos partneritega 33 inimest. Tallinn & Tartu

Tehnoloogiad:
Java, .NET, Angular, Spring, PostgreSQL

Kasuks tulevad:
kogemused meie poolt kasutatavate metoodikate, tehnoloogiate või tööriistadega.

Sobid meie tiimi, kui:
oled valmis töötama meeskonnas ühise eesmärgi nimel.

Documentum

Tiimi suurus:
14 inimest Eestis ja 20 inimest Soomes

Tehnoloogiad:
Java, Spring, Vaadin, Documentum

Kasuks tulevad:
eelnev kogemus ingliskeelses töökeskkonnas ja dokumendihalduse infosüsteemidega.

Sobid meie tiimi, kui:
sulle meeldiks rahvusvaheline töökeskkond, koostöö välisklientidega ning tootearendus.

ERP

Tiimi suurus:
15 inimest

Tehnoloogiad:
MS Visual Studio Code, MS SQL, MS Azure, GitLab, Jira, Confluence jt

Kasuks tulevad:
finants-, äri- ja tootmisprotsesside tundmine, süsteemne struktuurne mõtlemine ja kliendivajaduste mõistmine.

Sobid meie tiimi, kui:
sa oled hea kuulaja, lahendustele orienteeritud ning sulle meeldib konsulteerida ja aidata.

Persona

Tiimi suurus:
14 inimest

Tehnoloogiad:
Java 11; SQL; Typescript 4.3; C# .NET 6.; C# .NET 4.7.2.; ASP.NET

Kasuks tulevad:
teadmised personalihalduse, palgaarvestuse ja tööajaplaneerimise valdkonnast.

Sobid meie tiimi, kui:
julge, iseseisev, avatud, hea suhtleja, valmis õppima.

Fujitsu avaliku sektori meeskond

tegeleb peamiselt Eesti avalikule sektorile infosüsteemide loomisega ning nende edasise arendamise ning hooldusega. Samas oleme hakanud endast viimasel ajal mõtlema lihtsalt kui unikaalsete rätseplahenduste meeskonnast, sest sama võime teha ka erasektori kliendile.
Meie meeskonnaliikmetel on mitmekesine taust ning erinevad kompetentsid, kuid meid kõiki ühendab tahe muuta Eestis elu paremaks läbi infotehnoloogiliste lahenduste.

Teeme oma kliendiga tihedat koostööd. Praegu on nende seas näiteks RIA eesti.ee portaal ja erinevad hariduse infosüsteemid. Samuti teeme tihedat koostööd Fujitsu teiste meeskondadega. Näiteks ERP meeskonnaga, kellel aitame luua kliendipõhiseid iseteeninduskeskkondi ning luua integratsioone kliendi ülejäänud infosüsteemidega.

Linda Lember

Avaliku sektori meeskonnajuht

Miks liituda Fujitsu tarkvaraarenduse avaliku sektori meeskonnaga?

Oleme toetav ja sõbralik meeskond. Töökorraldus on paindlik ja sul on võimalik töötada sulle kõige paremini sobival viisil ja kohas.

 

Lähtume sellest, et kõigil klientidel on vaja nende äriprotsesse toetavat tarkvara – ja mitte koodiridu. Teeme oma tööd agiilselt ning oleme paindlikud. Mõtleme kaasa ning pakume ideid, et leida parim võimalik lahendus.

 

Väga oluline meie inimeste jaoks on võimalus osaleda huvitavates projektides,
millel on suur mõju klientide äriprotsesside automatiseerimisel ning efektiivsemaks muutmisel.

Linda Lember

Avaliku sektori meeskonnajuht

Avaliku sektori meeskonna panus

Meie töö aitab muuta meie elu turvalisemaks ja efektiivsemaks ning panustab Eesti kui digiriigi arengusse. Oleme loonud või edasi arendanud Siseministeeriumi haldusalas Viisaregistri, mitmed PRIA infosüsteemid, Elroni rongiliiklushalduse, Tallinna Ülikooli, TalTech ning Hariduse- ja Teadusministeeriumi Tahvel õppeinfosüsteemid.

 

Meeskonna suuremad projektid eile ja täna

Haridussektoris oleme loonud TalTechi ja Tallinna Ülikooli ÕISi ning Haridus-ja Teadusministeeriumi õppetöö administreerimise infosüsteemi Tahvel, Sisseastumise infosüsteemi SAIS, Riigieksamite administreerimise infosüsteem EIS, Eesti Hariduse infosüsteemi EHIS.
PERHile oleme loonud immuniseerimiste infosüsteemi, mis läks live’i Eesti esimeste koroona vaktsiinide süstimise ajaks. Aastaid olime partneriks PRIAle Loomade registri arendamisel. Patendiametile juurutasime patentide ja kaubamärkide infosüsteemi. Kaitseressursside ametile oleme loonud Tsiviiltoetuste ning värbamise infosüsteemid. Tarbijakaitseametile menetluste infosüsteemi jpm.
Maaeluministeeriumile arendame Loomade Antibiootikumide jälgimise infosüsteemi, Elronile rongiliikluse planeerimise infosüsteemi, loome ettevõtetele uut eesti.ee digiväravat. Lööme kaasa Rootsi Fujitsu C7 tootearenduses ning Soome Fujitsu Identiteedihaldustarkvara tootearenduses.

Linda Lember

Avaliku sektori meeskonnajuht

Fujitsu CaseM meeskond

Meeskonna poolt arendatud tarkvara teisendab paberdokumendid elektroonilisteks vorminguteks, mis muudavad nende pikaajalise digitaalse arhiveerimise ja dokumentide halduse lihtsaks. Üheksa aasta jooksul on toote kasutusele võtnud mitmed suurkliendid ja omavalitsused. Lisaks arhiveerimistootele tegeleb meie meeskond ka muude põnevate projektidega.

 

Kuna meie kliendid asuvad Põhjamaal, siis meie töökeel on inglise keel, kuid paljud räägivad ka vene ja eesti keelt. Teeme tihedalt koostööd Fujitsu Soome haruga, mis vastutab peamiselt testimise ja klientidega suhtlemise eest.

Dmitri Lepp

CaseM meeskonnajuht

Miks liituda Fujitsu CaseM meeskonnaga?

Meil on aus ja vahetu kontakt kõigi inimeste vahel.
Koostöö välisklientidega on põnev ja arendav kogemus.

Projektis on kasutusel moodsaimad tehnoloogiad.

 

Meie meeskonnas on hästi tähtis, et kõik saaksid rakendada oma
tugevusi ja kasutada oma täielikku potentsiaali. See on kasulik kõigile,
nii ettevõttele, klientidele kui töötajatele.

Meeskonnajuht Dmitri

 

Minu jaoks on oluline paindlikkus oma pere ja tööga seotud asjade planeerimisel. Fujitsu on peresõbralik ettevõte. Paar aastat tagasi saime ka Peresõbraliku Tööandja kuldmärgise.

CaseM meeskonna liige

 

Meile meeldib oma töö, aga ka paljud muud asjad. Nagu näiteks ühised kanuumatkad, rattasõidud ja saunaõhtud. Me toetame hübriidtööd ja selle juurde kuuluvat töökorraldust. Fujitsu tegutseb kokku neljas kohas üle Eesti ja igaühel on võimalik just endale sobilikku kontorisse minna. Näiteks viibides Pärnus, on võimalik broneerida omale mõneks päevaks koht Pärnu kontoris. Loe ka sellest, kuidas üks meie kontoritest läbis hiljuti “kvanthüppe“ 70ndatest tänapäeva.

Dmitri Lepp

CaseM meeskonnajuht

CaseM meeskonna panus

CaseM dokumendiarhiivi lahendused on aidanud digitaliseerida kohalike omavalitsuste ja muude organisatsioonide teenuseid ning aidanud paljudel ettevõtetel loobuda paberimajandusest. Tarkvaralahendus tõhustab organisatsiooni töötajate igapäevatööd (näiteks lepingute koostamine, salvestamine ja kliendile edastamine) ja teeb lõpptarbija suhtluse organisatsiooniga mugavamaks.

Paberilt elektrooniliseks ei ole aga lõppeesmärk. Ka elektrooniliselt võtavad dokumendid (kirjad, lepingud, projektidokumentatsioon) palju salvestusruumi ning asjakohaste andmete käsitsi otsimine kulutaks palju töötajate aega. Meie töö aitab organisatsioonidel säästa kulusid, vähendada töötunde ja oluliselt kiirendada äriprotsesse. Meie toote abil on võimalik muuta kõik äridokumendid hõlpsalt digitaalseteks dokumentideks, mille elektrooniline arhiveerimine, haldus ja ligipääs on tõhus ja lihtne.

Dmitri Lepp

CaseM meeskonnajuht

Fujitsu ERPi meeskond

juurutab ja hooldab ettevõtete resursside planeerimise tarkvara. Aitame korrastada ja süstematiseerida ettevõtete äriinfot ning parendada ressursside efektiivsust. Nii saavutavad meie kliendid läbi äriprotsesside tõhustamise ja tarkvaralahenduste konkurentsieelise.

 

 

 

Siit saad ühe näite põhjal lugeda lähemalt, kuidas meie poolt juurutatud MS Dynamics NAV (Business Centrali eelkäija) aitab TalTech´il terviklikult ja efektiivselt juhtida ressursse finants-, personali- ja palgaarvestuses.

Ingrid Joost-Vermeiren

ERP meeskonnajuht

Miks ühineda Fujitsu ERPi meeskonnaga?

Me aitame kliente ja loome neile väärtust. Meeskond on mitmekülgselt kogenud ja omab põhjalikke teadmisi erinevatest valdkondadest. Meie meeskond on üks vähestest Eestis, kes pakub Business Centrali juurutamise ja hoolduse teenust.

 

Kui sulle meeldib rohkem käed-küljes tegutsemine ja tulemuste saavutamine,
kui koosolekutel istumine, siis tule meie tiimi!

Fujitsu ERP meeskonna juht Ingrid

 

Mulle meeldib, et meie meeskonnas on nii tugeva raamatupidamise-, finantsarvestuse- turunduse ja müügi kui ka tehnilise taustaga spetsialiste. Nii õpin iga päev midagi uut ja ka klient saab alati professionaalset abi.

Fujitsu ERP meeskonna liige

Ingrid Joost-Vermeiren

ERP meeskonnajuht

Mis on majandustarkvara Microsoft Dynamics 365 Business Central?

 • Tarkvara on mõeldud ettevõtte äriprotsesside (finants, tootmine, ladu, ost, müük palk ja personal jne) haldamiseks ja juhtimiseks;
 • BC on paindlik, kohandatav ja liidestatav vastavalt ettevõtte vajadustele;
 • BC on kaitstud Microsofti turvavõrguga ja saadaval ka pilvepõhisena;
 • BC on jooksvalt arenev ja selle populaarsus on Eestis ja maailmas hoogsalt kasvamas.

Meie igapäevased töövahendid on veel MS Visual Studio Code, MS SQL, MS Azure, GitLab, Jira, Confluence jt. Meie ERP meeskonna tööst Eestis ja maailmas laiemalt saad lugeda siit:
MAJANDUSTARKVARA Archives – Fujitsu Eesti

Ingrid Joost-Vermeiren

ERP meeskonnajuht

Persona meeskond

arendab Eesti klientide poolt kõrgeimalt hinnatud personalihaldustarkvara. Persona mõte on lihtsustada asjaajamist töötaja ja tööandja vahel. Personaliprogrammi teeb unikaalseks see, et läbi erinevate vaadete ja õiguste on tarkvarast kasu mitte ainult personalispetsialistile, vaid ka juhtkonnale, keskastmejuhtidele ja igale ettevõtte töötajale.

 

 

Personalihalduse valdkond ja tarkvaraga seotud võimalused on pidevas arengus. Samamoodi on seda ka Persona, et vastata klientide muutuvatele vajadustele ja lisavõimaluste soovidele.

Tule ja aita meil luua tulevikku vaatavat teenust, mis toetab klientide äri, pakub kasutajale töörõõmu ja on äriliselt kasumlik meie ettevõttele!

Sirli Vaher

Persona meeskonnajuht

Miks liituda Fujitsu Persona meeskonnaga?

Persona meeskonna igal liikmel on oma karisma ja erinev vaatenurk, aga me töötame ühise asja nimel, nii heas kui halvas. Meie meeskond on nagu teine pere – tööpere!

Kuna Persona on meie endi loodud tarkvara, siis on meil vabadus selle hoidmisel ja arendamisel lähtuda oma parimatest teadmistest ja klientide vajadustest. See on loominguline ja põnev töö. Meil ei ole rutiini ja me ei aja taga töötunde.

Meid juhivad klientidele antud lubadused ning soov pakkuda parimat.

Me loome väärtust ja see paistab välja, sest kliendid ütlevad seda meile ise.

 

Meiega saad koos luua väärtust ja lihtsustada klientidel protsesside haldamist. Me usaldame ja hindame üksteist ning teame, et suurte eesmärkide saavutamise kõrval on oluline ka see, et kõigil meeskonnas silmad säraksid

Persona meeskonnajuht Sirli

 

Mulle meeldib olla ettevõtte käekäiguga kursis ja panustada ka tiimist väljaspool. Fujitsu igakuise virtuaalse koosoleku All-Hands kaudu saan ülevaate ettevõttes toimuvast. Mulle meeldib, et kõigil on võimalus teenuste, ettevõtte arendamise ning meeskonnaürituste teemal kaasa mõelda ja tegutseda.

Persona meeskonna liige

Sirli Vaher

Persona meeskonnajuht

Mis on Persona?

Inimesed on iga ettevõtte suurim vara ja personalijuhtimine üha olulisem strateegiline funktsioon konkurentsieelise saavutamisel. Tööjõudu tuleb värvata, koolitada, juhtida.

Need on kõik pikaajalised ja infomahukad tegevused. Organisatsioonid kasutavad Personat töötajate teabe salvestamiseks, töötajatevaheliste suhete kaardistamiseks, palgaarvestuseks ja hüvitiste ja kulutuste haldamiseks ja muidugi värbamisprotsessides. Persona toest organisatsioonide digitaliseerimise teekonnal saad lugeda siit: PERSONA V3 Archives – Fujitsu Eesti

– 25 aastat kogemust Eesti turul

– eelistatuim personalitarkvara, mille klientide soovitusindeks on +32

– üle 180 kliendi ja üle 10 000 kasutaja

– haldab üle 40 000 töötaja personali-, palga- ja tööaja arvestust

– keskmiselt 40 klientide poolt soovitud eriarendust aastas. Lisaks meie endi poolt algatatud arendused

– pidevalt arenev ja uusi võimalusi pakkuv igapäevane töövahend personalitöötajale, palgaarvestajale, juhile ja kõigile ettevõtte töötajatele läbi mugava iseteeninduskeskkonna
Sirli Vaher

Persona meeskonnajuht

Vabad töökohad:

Aktiivsed tööpakkumised hetkel puuduvad.

Või kandideeri läbi kontaktvormi:

  Fujitsu Estonia väärtustab mitmekesisust ja kaasatust. Me usume, et igaühe ainulaadsus rikastab meie meeskonda. Meie juures hinnatakse igaühte ning diskrimineerimisele pole ruumi - kõik kandidaadid, olenemata nende taustast, on teretulnud.

  Kuidas me hindame omavahelist sobivust?

  Fujitsu Estoniasse kandeerimise protsess on meie ja sinu vaheline dialoog. Sinu jaoks tähendab see võimalust ettevõtet, ametikoha tööülesandeid, meeskonda ja selle juhti tundma õppida. Meil on hea meel Sinuga lähemalt tutvuda ning Fujitsu Estoniast ja vaba positsiooni väljavaadetest rääkida.

  Teise vooru pääsedes kohtud meie sõbralike meeskonnajuhtidega. Tavaliselt toimuvad meie töövestlused üle veebi, MS Teams keskkonnas. Sageli on kandideerimise protsessi osa ka kodutöö ja/või tehniline vestlus.

  Kandideerimise protsess Fujitsu Estonias:

  ellips
  1
  avaldus
  Avaldus
  Saada meile oma avaldus
  ellips
  2
  vestlus juhiga
  I voor
  Vestlus meeskonnajuhiga
  ellips
  3
  kodutöö
  Kodutöö
  Sageli on kandideerimise protsessi osa ka kodutöö ja/või tehniline vestlus
  ellips
  4
  vestlus meeskonnaga
  II voor
  Vestlus meeskonnaliikmete ja -juhiga
  ellips
  5
  tööpakkumine
  Tööpakkumine
  Kirjalik tööpakkumine. Kui kõik sobib, siis teretulemast Fujitsu Estoniasse!

  Me ei diskrimineeri inimesi vanuse, soo, rahvuse, seksuaalse orientatsiooni, erivajaduse ega usutunnistuse alusel.Kandideeri läbi CV.ee keskkonna või saada oma avaldus aadressile: cv@ee.fujitsu.com

  Kindel tööandja

  Meid võid usaldada. Oleme maailmaturul tegutsenud juba aastast 1935 ja Eestis 1991. aastast. Ühe suurima IT-ettevõttena oleme Eestis tööandjaks ligi 400 inimesele. Pikaajaline kogemus võimaldab meil oma töötajatele pakkuda kindlustunnet ja stabiilsust.

  Oleme usaldusväärsed tervikuna, mis tähendab, et igale meie meeskonnaliikmele saab loota.

  Rahvusvaheline ettevõte

  Meie juured on Jaapanis – oleme Jaapani suurim IT-ettevõte. Tegutseme üle maailma 100 eri riigis. Oleme tõeliselt rahvusvaheline ettevõte selle parimas tähenduses. Meil on võimalus pakkuda sisukat koostööd Põhjamaade ja Euroopa meeskondadega. Meie juures on Sul võimalus osaleda ka globaalsetes projektides.

  Siin paned end proovile ja avardad oma maailmapilti. Sind ootab innovaatiliselt mõtlev oma eriala tegijatest koosnev seltskond ja rahvusvaheline arenguvõimalus.

  Hea töökeskkond ja paindlik tööaeg

  Hooliv ja arendav atmosfäär on tulemusliku töö eelduseks. Meie töökeskkond on varustatud esmaklassiliste töövahenditega. Peresõbraliku ettevõttena pooldame paindlikkust, mis võimaldab luua just Sulle sobiva tasakaalu töö ja eraelu vahel. Kindlatest kontoritundidest on olulisem, et asjad saaks tehtud.

  Selleks, et olla tulemuslik, on vaja omandada uusi teadmisi. Meie juures on tagatud elukestev õpe. Tasakaalustatud töökorraldusega väärtustame nii Sinu tervise vaimset kui füüsilist poolt. Sinu heaolu on meile oluline.

  Meeskond

  Meie juures töötavad professionaalid, kes hindavad kõrgelt hästitoimivat tiimitööd. Koos ületame takistusi, saavutame tulemusi ja tähistame võite. Tunnustame üksteist ja oleme oma inimeste üle uhked. Meie positiivselt meelestatud asjatundlik meeskond on valmis Sind aitama ning toetama. Järgime meeskonnas lean-põhimõtteid, mis tagavad koostöö sujuvuse. Me kuulame ja usaldame üksteist. Inimestena oleme erineva taustaga: noored ja vanemad, maratonijooksjad, rahvatantsijad, loodussõbrad ja palju muudki.

  See aitab näha elu eri nurga alt ja lisab meie tegemistele värvi. Kindlasti leiad meie juures oma koha. Sinu mõtted ja ideed on teretulnud.

  Fujitsu tööandja lugu

  Innovatsiooni keskmes on inimesed. Meie juures töötab nutikate tehniliste uuenduste nimel mitmekesine ning professionaalne meeskond. Paindlik suhtumine, koostöö ja jätkusuutlikkus on väärtused, mis meid ühendavad. Oleme kindel ja laiahaardeline rahvusvaheline IT-ettevõte, kus saab avardada silmaringi ja tunda end tööalaselt turvaliselt.

  Jaapani juured ja kultuuripärand on õpetanud meid väärtustama pikaajalisi suhteid. Meie tööl on tähendus. Meie tegevus muudab maailma kõigi jaoks paremaks. Koos sinuga suuname tehnoloogia abil tuleviku ühiskonda.

  Kindel tööandja
  Rahvusvaheline ettevõte
  Hea töökeskkond ja paindlik tööaeg
  Meeskond

  Meie inimesed ja nende lood

  Soovid meiega liituda?

  Helista või kirjuta mulle!
  Räägime, mida soovid meie juures
  ellu viia ning kuidas saaksime Sinu
  tööalast arengut toetada.

  Hanni Tomingas
  Värbamisspetsialist
  cv@ee.fujitsu.com
  +372 5770 2330